N.V.I.

Voor onze opdrachtgevers betekent het NVI-keurmerk dat incasso activiteiten worden uitbesteed aan een betrouwbare partner, waar hoge eisen aan worden gesteld.

Het doel van het Keurmerk is het bieden van een zo hoog mogelijke kans op een correcte benadering, reële doorbelasting van incassokosten en een onafhankelijke geschillenregeling.

Het Keurmerk stelt onder meer (kwaliteits)eisen aan: organisatie & bedrijfsvoering, continuïteit, kwaliteit van het management, registratie, naleving van de Privacy Wetgeving en een klachtenprocedure.

U kunt uw klachten over de werkwijze van Inkasso Unie kenbaar maken per e-mail. Het e-mailadres is [email protected]. Alle klachten worden zo snel mogelijk inhoudelijk beantwoord.

Het keurmerk ziet verder toe op een zorgvuldige benadering van debiteuren, correct en transparant, naleving van de gedragscode voor debiteurenbezoekers en maximaal door te rekenen kosten. De relatie en afspraken met de opdrachtgever, overeenkomsten, rapportages, afdracht van gelden, algemene incassovoorwaarden en bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden.

Periodieke toetsing op naleving van de criteria vindt plaats door het Keurmerk Instituut te Zoetermeer, onafhankelijk van het NVI-bestuur en de NVI-leden.

Inkasso Unie is binnen de branche een vooraanstaande partij. Zij is mede-oprichter van de branche-vereniging NVI en was in 2007 mede-oprichter van de Receivables Buyers Division (RBD), een onderafdeling van de NVI die zich speciaal bezighoudt met koop en garantie van debiteurenportefeuilles.