Debiteuren bezoek / Field Collection

Als vrijwel enige grote incasso-onderneming in Nederland heeft Inkasso Unie de beschikking over een uniek incassomiddel: het debiteurenbezoek. Het landelijk dekkend netwerk van field collectors heeft een grote toegevoegde waarde voor het incassoresultaat en voor de beoordeling van de verhaalspositie van de debiteur, daar waar dit echt mogelijk is: ter plekke.

In ons bezoektraject, dat onderdeel vormt van onze buitengerechtelijke incassoprocedure, is een unieke afbetalingsmogelijkheid voor debiteuren mogelijk: de contantregeling. Hierbij int onze buitendienst inspecteur (eenmalig of in termijnen) het schuldbedrag contant aan de deur of met een mobiel pinapparaat. Mogelijkheden om onze debiteurenbezoekers te voorzien van bijzondere opdrachten, zijn bespreekbaar, zoals:

  • Het invullen van bepaalde voor de opdrachtgever van belang zijnde formulieren
  • Het afsluiten van incassomachtigingen ten behoeve van de opdrachtgever
  • Het inwinnen van bepaalde voor de opdrachtgever van belang zijnde informatie, zoals adres- en verhaalsonderzoek