Minnelijke incasso

Inkasso Unie heeft bijna 45 jaar kennis en ervaring met buitengerechtelijke (ofwel minnelijke) incassering van geldvorderingen.

Inkasso Unie streeft permanent naar een zo hoog mogelijk incassorendement binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd. Ons doel daarbij is: behoud van uw debiteur als uw klant. Onze uitstraling naar debiteuren is altijd professioneel, klantgericht en incassogericht. Dit geven wij vorm door concrete en heldere betalingsafspraken te maken met de debiteur en deze continu te bewaken. Van alle vorderingen die wij incasseren voor onze opdrachtgevers vindt 95% plaats in het minnelijk traject. Dit is hoger dan het branche gemiddelde en heeft de volgende voordelen:

  • Geen of beperkte kosten
  • Het positieve imago blijft overeind
  • Klantbehoud blijft intact

Maatwerk 

Ook het aanbrengen van diversiteit in de incassotrajecten, toegespitst op bepaalde doelgroepen, behoort bij Inkasso Unie tot de mogelijkheden. Inkasso Unie maakt samen met u een inventarisatie van de bij u te onderscheiden doelgroepen en de specifieke aanpak die ten aanzien van deze doelgroepen wenselijk is. Inkasso Unie heeft met één op de drie debiteuren reeds eerdere incasso-ervaringen. Daardoor zijn wij in staat om voorafgaand aan het nemen van (rechts)maatregelen een goede inschatting te maken van het optimale incassotraject en van de te verwachten verhaalsmogelijkheden (kostenloze geautomatiseerde databasetoets).

Via onze online module blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw portefeuille.

Als vrijwel enige grote incasso-onderneming in Nederland heeft Inkasso Unie de beschikking over een uniek incassomiddel: het debiteurenbezoek. Met name op de business-to-consumer market heeft het landelijk dekkend netwerk van debiteurenbezoekers of field collectors een grote toegevoegde waarde voor het incassoresultaat en voor de beoordeling van de verhaalspositie van de debiteur. Daar waar dit echt mogelijk is: bij de debiteur zelf.