Overname van achterstallige debiteurenportefeuilles

Credit Yard Finance koopt alle achterstallige debiteuren van u, ineens. Wij leveren zo een positieve bijdrage aan de cashflow van uw organisatie en wij zetten onze expertise en alle benodigde instrumenten in om de vordering voor eigen rekening en risico te innen. Wij maken daarbij afspraken met u over de wijze van inning en wij houden rekening met uw reputatie en uw eventuele wens om ook in de invorderingsfase nog zoveel mogelijk klanten voor u te behouden. Desgewenst kan de kooptransactie ook in de vorm van risicodragende financiering worden verstrekt, zodat uw debiteuren er niets van merken dat u de vordering aan ons heeft overgedragen.

Wij bieden u volledige maatwerkoplossingen voor uw specifieke behoeften. Wij kunnen eenmalig achterstallige portefeuilles van u kopen en wij bieden ook doorlopende arrangementen aan (forward flow).