Pré-juridisch

De ervaring leert dat in de minnelijke fase het optimale incassoresultaat behaald wordt met het inzetten van bepaalde gerechtelijk getinte incassomiddelen. Wij beschikken dan ook over een volledig “hard tone collection” traject samen met ons gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit zogenaamde HTC traject zorgt ervoor dat veel debiteuren nog tot betaling overgaan in het minnelijk traject omdat zij aangeschreven worden door een deurwaarder en indien nodig telefonisch worden benaderd. Uiteraard wordt dit traject op maat in overleg met de opdrachtgever ingericht.