Schuldbewaking

Schuldbewaking is een traject dat ingezet wordt op vorderingen die op dit moment niet verhaalbaar zijn of dat in het verleden niet bleken te zijn. Uitbesteding van schuldbewaking aan Inkasso Unie houdt in dat wij de vordering gedurende een aantal jaren bewaken en de debiteur periodiek benaderen (incassomiddelen inzetten) om de vordering alsnog te innen. U heeft er geen omkijken meer naar, terwijl wij uw inningspercentage optimaliseren.

Zodra ons automatiseringssysteem melding geeft dat er veranderingen zijn in de verhaalspositie van de debiteur zullen wij de vordering heractiveren en gepaste incassomiddelen inzetten, zo nodig in overleg met u.