Verhaalsinformatie

Voordat een dossier in behandeling wordt genomen vindt er altijd een interne en externe creditscore plaats. Inkasso Unie heeft met een aanzienlijk deel van de debiteuren in Nederland die ter incasso gaan reeds incasso- of betalingservaringen. Op basis van deze kennis kunnen wij vaak in een vroegtijdig stadium inschatten welke minnelijke acties kans op succes geven. Daarnaast is de kans groot dat wij bij ons onderzoek naar eerdere incasso ervaringen steunvorderingen aantreffen. Dit is noodzakelijk voor het aanvragen van een faillissement. De externe creditscore komt met behulp van onze partner Experian tot stand. Deze beide scores worden gewogen en daaruit rollen verschillende debiteurenprofielen. Op basis van de scores vindt er een gedifferentieerde incasso aanpak plaats. In de praktijk betekent dit dat wanneer er sprake is van een “negatief label” (weinig tot geen verhaalbaarheid) er een kort minnelijk traject zal worden ingezet. Hierdoor liggen de incasso resultaten relatief hoog. Indien er sprake is van een “positief” label wordt een uitgebreider minnelijk traject ingezet omdat dan de kans op succesvol minnelijk incasseren groter is.